Etichete

, , ,

Papa Ioan Paul al II – lea, București, mai 1999

Trec, aproape zilnic, prin piaţeta discret conturată în locul înalt, de unde se revarsă splendoarea verde a Parcului Cişmigiu. Cum urci dealul, pe dreapta, străjuieşte Biserica Schitu Măgureanu întemeiată, în 1752, de Marele Logofăt Constantin Văcărescu. Pe partea stângă, zăreşti cupola Nunţiaturii Papale, ridicată, în 1901, de Arhiepiscopul de Bucureşti, Francisc Xaveriu de Hornstein, preot elveţian, cu bani din partea ţării sale şi cu o subvenţie din partea Regelui Carol I.

download5

În această clădire, a locuit, în timpul vizitei sale, în România, Papa Ioan Paul al II-lea. Piaţeta care uneşte, în linie dreaptă, Biserica Schitului cu Nunţiatura poartă, de la 1 august 2011, numele înaltului ierarh catolic. Un bust al părintelui, aşezat la întretăierea axelor, ne reaminteşte figura sa luminoasă şi zâmbetul iradiind nesfârşită căldură umană. Se spune că îngerii nu au expresie. Dar sfinţii? Cu siguranţă, au, fiiindcă, iată, Ioan Paul al II-lea e pe cale să fie sanctificat, după ce urmaşul său, Benedict al XVI-lea, l-a beatificat, în ianuarie 2011. Între altele, fie spus, pe lista beatificabililor se află, acum, şi un român, Monseniorul Vladimir Ghika, martir al închisorilor comuniste din ţară.

Se ştie că, în timpul pontificatului său, Papa Ioan Paul al II-lea a întreprins un mare număr de călătorii în diferite ţări ale lumii şi a pus mare preţ pe dialogul ecumenic dintre diversele confesiuni ale religiei creştine cu alte religii. Primul papă care a intrat într-o sinagogă şi într-o moschee este şi primul care a vizitat o ţara majoritar ortodoxă.

În urma cu 14 ani, papa Ioan Paul al II-lea s-a aflat, cum spuneam, pentru trei zile, la Bucureşti. Într-o memorabilă adresare către creştini, suveranul pontif spunea: „Cu mare bucurie sosesc, astăzi, în România, naţiune mult dragă mie şi pe care demult doream să o vizitez. Cu profundă emoţie i-am sărutat pământul, recunoscător înainte de toate lui Dumnezeu cel atotputernic, care în prevăzătoarea sa bunăvoinţă, mi-a hărăzit să văd realizat acest gând… Am încredere că vizita mea va contribui la cicatrizarea rănilor produse în relaţiile dintre bisericile noastre în timpul celor cincizeci de ani care s-au scurs şi va deschide un anotimp de colaborare reciprocă plină de încredere…”.

Papa a ţinut să amintească misiunea apostolică a Sfântului Andrei pe meleagurile Dobrogei şi lunga tradiţie creştină a românilor: „Sămânţa Evangheliei, căzută în teren fertil, a produs, în perioada acestor două milenii, roade abundente de sfinţenie şi de martiriu. Mă gândesc la Sfântul Ioan Cassian şi la Dionisie Exiguul, care au contribuit la transmiterea comorilor spirituale, teologice şi canonice ale Orientului grec, Occidentului latin; apoi, mă gândesc la voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt, «un adevărat atlet al credinţei creştine», cum l-a numit Papa Sixt al IV-lea şi la numeroşi alţi slujitori ai Evangheliei, între care domnitorul şi martirul Constantin Brâncoveanu… „

Recitesc acest discurs rostit în urmă cu 14 ani şi sunt obligat să-i recunosc, astăzi, în ce-a de-a treia zi de Paşte ortodox, prospeţimea nealterată în timp. Puţine mari personalităţi ale istoriei au vorbit atât de frumos despre România! De pe soclul său din scuarul bucureştean care-i poartă numele, Papa Ioan Paul al II-lea ne zâmbeşte, în continuare, cu bunătate, amintindu-ne că viitorul stă, cum se spune, nu numai în mâinile noastre, dar şi în tăria credinţei şi în unitatea întregii naţiuni: „România, ţară punte între Orient şi Occident, punct de răscruce între Europa Occidentală şi Orientală, pe care tradiţia o numeşte cu frumosul titlu de Grădina Maicii Domnului, vin la tine în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi al Preasfintei Fecioare Maria! În pragul unui nou mileniu, întemeiază-ţi viitorul mai departe pe stânca tare a Evangheliei! Cu ajutorul lui Hristos, vei fi protagonista unei perioade de entuziasm şi curaj. Vei fi naţiune prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar şi făcător de pace. Dumnezeu să te ocrotească şi să te binecuvânteze mereu!”

(mai 2013)